بازرس‌ها

تعداد بازدید:۵۳۴

بازرس‌های بنیاد حامیان دانشگاه سلمان فارسی کازرون، شامل افراد ذیل‌الذکر می‌باشد:

 

بازرس اصلی: سیدهاشم خاتمی

بازرس اصلی: محمدامین فاضل‌پور

بازرس علی‌البدل: محمدامین مختاری

آخرین ویرایش۱۹ تیر ۱۴۰۲