هیئت امناء

تعداد بازدید:۳۲۵

اعضاء هیئت امناء بنیاد حامیان دانشگاه سلمان فارسی کازرون، شامل افراد ذیل‌الذکر می‌باشد:

 

رئیس هیئت امناء: دکتر غریب فاضل‌نیا

 

اعضاء اصلی هیئت امناء: (به ترتیب حروف الفبا)

عباس باغبان‌آزاد

حجت‌الاسلام حسین بنیادی

محسن توحیدیان

دکتر محمدحسین رجبی‌دوانی

دکتر لیلا شاملی

محسن شعبانیان

دکتر محمد عارف

محسن عباسپور

دکتر فریدون عباسی‌دوانی

حجت‌الاسلام محمدجواد عزمی

حاصل عسکری

مجید عفیفیان

فاطمه کشاورزی

دکتر رضا ملک‌زاده

 

اعضاء علی‌البدل هیئت امناء: (به ترتیب حروف الفبا)

حجت‌الاسلام ابراهیم ابراهیمی

دکتر محمدجواد دهقانی

عمادالدین شیخ‌الحکمایی

فرخنده صدیق

کاظم عباسی

آخرین ویرایش۱۹ تیر ۱۴۰۲